သၾကၤန္ယိမ္းအက မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ

Watch the video

သၾကၤန္ယိမ္းအက မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာခရီးသြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္၏ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိညစာစားပြဲကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

၄င္းညစာစားပြဲတြင္ သာသနာေရးရာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အကပေဒသာအဖြဲ႔မွ သၾကၤန္ယိမ္းအက မန္းေတာင္ရိပ္ခုိျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ပုံကုိ ေရႊဇာမဏီဂ်ာနယ္မွ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါသည္။