ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခဟုိတယ္အမ်ားစု မုိးရာသီကာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခဟုိတယ္အမ်ားစု မုိးရာသီကာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္၊ ေမလ ၁၆ ရက္၂၀၁၇

မုိးရာသီကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိဟုိတယ္ အမ်ားစုပိတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္အပန္းေျဖႏုိင္ရန္အတြက္ ပုံမွန္အတုိင္းဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္အေျခစုိက္အြန္လုိင္းဟုိတယ္ဘြတ္ကင္၀န္ေဆာင္မႈ၀က္ဆုိက္ဒ္ Jovago.com.mm မွသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္း ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိ  ဟုိတယ္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟုိတယ္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ငပလီကမ္းေျခရွိဟုိတယ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕မွာ  မုိးရာသီကာလအတြင္း ပုံမွန္အတုိင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ႏွွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကမုိးရာသီတြင္ကမ္းေျခဟုိတယ္မ်ား ပုိမုိဖြင့္လွစ္ လာရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီႏွစ္မုိးရာသီမွာ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခကေတာ့ ဟုိတယ္အမ်ားစုဖြင့္ပါတယ္။ ေငြေဆာင္ဆုိရင္ေတာ့ ဟုိတယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ေလာက္ကပိတ္တယ္။ အရင္နွစ္ထက္စာရင္ ဒီႏွစ္မုိးတြင္းဖြင့္တဲ့ ဟုိတယ္ ေတြပုိမ်ားလာပါတယ္။ ဥပမာ-ေငြေဆာင္ဆုိရင္ Sea view မဟုတ္ရင္ေတာင္ Garden view အခန္းေတြဖြင့္ေပးထားၾကပါတယ္။အခုဆုိရင္အခန္းေစ်းေတြလည္းခ်ထားပါတယ္။ ဇြန္လေရာက္ ရင္ အခန္းေစ်းေတြ ပုိၿပီး သက္သာမယ္ ” ဟု Jovago Myanmar၏ Business Development Manager  ျဖစ္သူ Mr.Grigorios Ntarnaltanis က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႕ရာတြင္ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိဟုိတယ္အမ်ားစု ဖြင့္ေသာ္လည္း ငပလီကမ္းေျခရွိ ဟုိတယ္မ်ားမွာ ေမလကတည္းက စတင္ပိ္တ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ မုိးရာသီျဖစ္ သည့္အတြက္ ကမ္းေျခမ်ားရွိဟုိတယ္အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ေလွ်ာ့ခ်လွ်က္ရွိၿပီး Jovago ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိဟုိတယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ လည္းေကာင္း၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟုိတယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိလည္း ေကာင္း၊ ငပလီကမ္းေျခရွိဟုိတယ္မ်ားတြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိလည္းေကာင္းအသီးသီးေလွ်ာ့ ေစ်းမ်ားျဖင့္ ယခုလအတြင္း တည္းခုိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Jovago.com.mm ၀က္ဆုိက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဟုိတယ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ငပလီကမ္းေျခတုိ႕မွ ဟုိတယ္၊ မုိတယ္၊ တည္ခုိခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိသည္။