ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္း ဗီယက္နမ္ ယူ-၁၉ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္း ဗီယက္နမ္ ယူ-၁၉ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အမ်ိဳးသားအသင္းသည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းျပဳလုပ္မည့္ International U19 Football Tournament ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ Nha Trang City တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အသင္းမ်ားကို အတည္ျပဳရျခင္း မရွိေသးဘဲ ျမန္မာႏိုင္ ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(Myanmar Football Federation)