လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ႏွင့္ ေရႊ႔လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္မ်ား၌ အဓမၼေငြညွစ္ၿခိ မ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားကို အေရးယူထားဟု ရန္ကုန္တုိင္း နယ္/လံုဝန္ႀကီးေျပာ

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ႏွင့္ ေရႊ႔လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္မ်ား၌ အဓမၼေငြညွစ္ၿခိ မ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားကို အေရးယူထားဟု ရန္ကုန္တုိင္း နယ္/လံုဝန္ႀကီးေျပာ

စက္မႈဇုန္ေနရာမ်ားမွာ ေျမယာရယူထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေျမျပင္မွာ ျပန္လည္စိစစ္ေန ဟုဆို

 ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ရန္ကုန္။ ေမ ၁၅

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ႏွင့္ ေရႊ႔လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္မ်ား၌ အဓမၼေငြ ညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားမွာ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေငြညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စက္မႈဇုန္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ ေျမယာရယူထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ လုပ္ငန္း ေတြကို ေျမျပင္စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း နယ္လံုဝန္ႀကီးက ထပ္ ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း “ ဒါသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ေငြညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈဇုန္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြ စက္မႈဇုန္အျဖစ္ ခ်ေပးတဲ့ ေန႔ကေနစၿပီး ၃လအတြင္း အေဆာက္အဦေဆာက္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရုံေတြ၊ တစ္ခိ်ဳ႕ေသာ ေျမေနရာမ်ားသည္ ေျမေနရာ ဦးထားၿပီးေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ဘဲနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိခိ်န္မွာ ထုတ္ေရာင္းဖုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ စက္မႈွဇုန္အမ်ားအျပား ရွိပါ တယ္။ ဒါကိုလည္း ေျမျပင္စိစစ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု အပိုဒ္ ၈မွာ ပါတဲ့ စည္း ကမ္းခ်က္ ၁၀ခု ရွိပါတယ္။ စက္မႈလက္မႈအသံုးျပဳခြင့္ရလ်င္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္ နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမကြက္ကို ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦႏွင့္ တကြ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ခြင့္ရွိသည္လို ႔ဆုိထားပါတယ္။ အဲဒီေဆာက္လုပ္ ခြင့္ရတဲ့ ေနရာကို လုပ္မယ့္အဲဒီလူေတြက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ယူသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ ဒီေတာ့ သူတုိ႔မွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ ခုနေျပာခဲ့သလုိ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္လာရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အခ်ိန္နဲ႔ တ ေျပးညီတင္ျပဖုိ႔လည္း လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြကို ဒီဖက္ကေန ဥပေဒမဲ့ျပန္ ၿပီး ရင္ဆုိင္လုိ႔မရပါဘူး။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရင္လား ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာလူ ဥပေဒအျပင္ေရာက္ေန သူေတြကုိ ဥပေဒထဲ ဆြဲသြင္းၿပီး အေရးယူ ရမွ အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္အတုိင္းတာ ၾကန႔္ၾကာေနတာေတြကို နားလည္ေပးဖုိ႔ လုိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေမ ၁၅ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ႕ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း၊ ရုံးတင္စစ္ေဆးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ထားသလုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ ရဲခ်ဳပ္မွ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကလည္း အဆုိပါ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔ ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ထုိသုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ရွိေနေသးၿပီး အခ်ိဳ႕ ေငြညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားသည္ ေရွ႕ေနျဖင့္ပင္ လုပ္ငန္းရွင္္မ်ား ထံသို႔ ႏုိ႔တစ္စာေပးပို႔ ေတာင္းခံေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္း ရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵမင္းက “ ေငြညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ သူေတြကို ကၽြန္မတို႔ ေကာ္မတီက စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အမွန္တ ကယ္လယ္သမားေတြဟုတ္သလား၊ ေငြညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္ တဲ့သူေတြလား ဆိုတာကို ၄င္းတုိ႔ ရာဇဝင္ ေတြကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဦးတင္ဦးဆုိသူ တစ္ဦးထဲက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၁၁လပိုင္းမွာ သိန္း ၁၉၀၊ ၉ဘပုိင္း မွာ ၁၁၅သိန္း၊ ၂၀၁၆ ရဲ႕ ၃လပိုင္းမွာ ၇၅သိန္း၊ ၁၂လပုိင္းမွာ သိန္း ၉၀၀၊ ၂၀၁၇ရဲ႕ ၁လပိုင္းမွာ ၁၂၅သိန္း၊ စက္ရုံပုိင္ရွင္ေတြကို ေတာင္းခံထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီလို ဦးထိန္လင္းဆုိသူ တစ္ဦး ထဲက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၁၁၅သိန္း နဲ႔ ၁၁လပိုင္းမွာ သိန္း ၁၉၀ ေတာင္းခံထားပါတယ္။ ဦးသားေဇာ္ဆိုတဲ့သူ တစ္ဦးထဲကေနၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၇လပိုင္းမွာ ၁၂၅သိန္း၊ ၉လပိုင္းမွာ ၁၁၅သိန္းေတာင္းခံထားတာပါ တယ္။ ဦးျမင့္လြင္ပါ ၁၄ဦးအပါအဝင္ ဦးေက်ာ္ရွိန္ပါ လူတစ္စုကေနလည္း တျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သိန္း ၆၅၀ ေတာင္းခံထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးဝင္းျမင့္ ၊ ဦးမ်ိဳးထြန္းဆုိေသာ လူေတြကေန တျခား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ၃၅သိန္းယူထားၿပီးေတာ့ ဦးေမာင္ျမင့္ေဇာ္ဆိုတဲ့ လူကေတာ့ သိန္း ၁၂၀၀ထိယူ ထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သိန္း ၃၀၀၀ အထိညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းရတာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြဟာ လယ္သမားေတြလား၊ ေငြညွစ္ၿခိမ္းေျခာက္ေန တဲ့ သူေတြလားဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ သိရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မတီက ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတုိ႔ဘက္ကုိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းၿ ပီးေတာ့ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။