ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR) ကို ႏိုင္ငံအလိုက္ရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးမ်ား၌ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနဟုဆို

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR) ကို ႏိုင္ငံအလိုက္ရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးမ်ား၌ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနဟုဆို

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္  ရန္ကုန္။ ေမ ၁၅

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR) ကို ႏိုင္ငံအလိုက္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လက္ရွိ၌ ရန္ကုန္ရိွ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ရံုးႏွင့္႐ံုးခြဲမ်ား၌ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ထားၿပီးသြားေရာက္စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားရိွေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရိွ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေစေရးလိုအပ္ေသာနည္း ဥပေဒမ်ား ျဖည့္စြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွညြန္ ၾကားေရးမႉး တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

"PR နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံေျဖေလ်ာ့ခြင့္ျပဳေပးဖို႔စီစဥ္ေနပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ သံရံုးေတြကေန PR ေလၽွာက္ထား ခြင့္ေပးေတာ့မွာပါ။"ဟု လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန မွ အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

ယင္းအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအၿမဲတမ္းေန ထိုင္ခြင့္ (PR)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေန ထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက အဓိကေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ အၿမဲတမ္းေန ထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္ေပးသြင္းရသည့္ ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ား၌ ေပးသြင္းႏိုင္ေစရန္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း လည္း သိရပါတယ္။