HEINEKEN Myanmar မွ အစိုးရ၏ ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ Breathalyzer မ်ားႏွင့္ ယမကာေသာက္စားျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား လႈဒါန္းေပးအပ္ခဲ့

HEINEKEN Myanmar မွ အစိုးရ၏ ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ Breathalyzer မ်ားႏွင့္ ယမကာေသာက္စားျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား လႈဒါန္းေပးအပ္ခဲ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ၀၅ ေမလ၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဒုတိယ ယာဥ္မေတာ္တဆအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လဲ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၁၆၅၆၈မႈျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ျမန္မာယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးမွာလဲ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ပါ၀င္ခဲ့ျပီး HEINEKEN Myanmar အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လမ္းမမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေသာ “Brewing a Better World” ႏွင့္ အညီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ စတင္ ၍ HEINEKEN Myanmar သည္ “ပိုမိုေဘးကင္းေသာ လမ္းမမ်ားဆီသို႕” ကမ္ပိန္း ကို ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ တို႕ျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားၿပီး ေမာင္း ႏွင္မႈ ကို ပိုမို၍ တားဆီး ႏိုင္ရန္ HEINEKEN Myanmar မွ အရက္မူးတိုင္း ကိရိယာ ႏွင့္ ပညာေပး ကား စတစ္ကာ မ်ားကို အမ်ိဳးသား ယာဥ္အႏၱရာယ္ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာ္စီ သို႕ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

HEINEKEN Myanmar မွ Corporate Affairs Director ျဖစ္သူ Holly Bostock မွ “ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမး္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုတာဟာ အားလံုးအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ HEINEKEN Myanmar အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔အတူတကြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သြားမယ့္ လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ပါ၀င္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သာမက ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပါ သက္ေရာက္မႈရွိေနတဲ့ အဓိကက်တဲ့ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ အေရးမွာ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ယခင္ႏွစ္က ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အသက္ကယ္စည္းမ်ဥ္း ခုႏွစ္ခုကို အဓိကထားျပီး အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တစ္ခုျခင္းစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ပိုမိုဦးစားေပးလိုတဲ့အတြက္ မူးျပီးေမာင္းႏွင္မႈရဲ႕ အႏၱရာယ္မ်ားကို အဓိကျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔အတြက္ အစိုးရထံကို ေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို လႈဒါန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

မူးလွ်င္ မေမာင္း ရန္ အသိပညာေပး သတင္းစကားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ အရက္မူးတိုင္း ကိရိယာ အခု ၁၀၀ ႏွင့္ ပညာေပး ကား စတစ္ကာ အခု ၂၇၀၀၀ တို႕ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဂၤလာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ Myanmar Cineplex Co.,Ltd. မွ လည္း တက္ၾကြစြာ ျဖင့္ “ပိုမိုေဘးကင္းေသာ လမ္းမမ်ားဆီသို႕” ကမ္ပိန္း ၏ ပညာေပး ကာတြန္းဗီဒီယို မ်ားကို ကို ျပသခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီး၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ၃ သန္း ေက်ာ္ ကို ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတ မ်ား ကို ျဖန္႕ေ၀ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုလို တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ကူညီေပးေသာ မဂၤလာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ Myanmar Cineplex Co.,Ltd ကိုလဲ HEINEKEN Myanmar မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ရွိပါသည္။

2015 ခုႏွစ္တြင္ ပထမအပိုင္းအျဖစ္ HEINEKEN Myanmar မွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ယာဥ္၊လမ္းအမူအက်င့္မ်ားအား အဓိကဦးစားေပးခဲ့သည့္ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ HEINEKEN Myanmar မွ အေရးၾကီးဆံုး အသက္ကယ္စည္းမ်ဥ္း (၇)ခုကို အႏုပညာရွင္မ်ား၏ တိုက္တြန္းမႈမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား အစရွိသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအခန္းက႑မ်ားျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္လဲ အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား အားထုတ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပုံ-HEINEKEN Myanmar Limited