ေရႊဇာမဏီဂ်ာနယ္ မိသားစုမ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ သန္႔ရွင္းေရး ေဝယ်ာေဝစၥမ်ား ကုသိုလ္ျပဳ

ေရႊဇာမဏီဂ်ာနယ္ မိသားစုမ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ သန္႔ရွင္းေရး ေဝယ်ာေဝစၥမ်ား ကုသိုလ္ျပဳ

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေရႊဇာမဏီဂ်ာနယ္မွ မိသားစုမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ဗုဒၶဟူးညေနသန္႔ရွင္းေရးအသင္းတြင္ ပါဝင္ကာ ေစတီေတာ္ျမတ္ ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ညီညာစြာ တံျမက္စည္းလွည္းျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရး ေဝယ်ာေဝစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ကုသုိလ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

“တံျမက္စည္းလွည္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ႀကီးမားပုံ”

“သူ႔စိတ္ကုိယ့္စိတ္၊ ယုိဖိတ္ၾကည္လင္၊
နတ္တုိ႔ေလးစား၊ သနားခ်စ္ခင္၊
ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္း ဂုဏ္ေပါင္းျမတ္ရွင္၊
နတ္ျပည္ေရာက္ထြန္းေတာက္က်ိဳးငါးအင္”တဲ့။
တံျမတ္လွည္းရျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးငါးပါးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး တံျမက္စည္းလွည္း
ကုသိုလ္ယူျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးတရားေတြ ရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။
(ေရႊစမ္းေျမ အရွင္ကဝိဓဇသာရ)

ဓာတ္ပုံ-ေရႊဇာမဏီဂ်ာနယ္