ျမန္မာႏုိင္ငံ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ႐ံုးသစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာဖြင့္လွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ႐ံုးသစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာဖြင့္လွစ္

Belt and Road  စီးပြားေရးစႀကႍ လမ္း အတူတကြ တည္ေဆာက္ဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြား ေရးစႀကႍ႐ံုးသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္ လို႔သိ ရပါတယ္။

အထက္ပါ႐ံုးသစ္ကို ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳလမ္းရွိ Grand  Aster Villaမွာ ေမလ ၁၇ ရက္က ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားအၾကား ကူးလူးဖလွယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ ထူးက “ ျမန္မာ - တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးက အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။  စီးပြားေရးစႀကႍ ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူေတြအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔  စီးပြားကုန္သြယ္ေရး အခြင့္ အလမ္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ကိုလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး က ကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပး စကားေျပာလိုပါတယ္။ ဒီေန႔ ဖြင့္လွစ္ လိုက္တဲ့ ႐ံုးအေနနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားဆက္ သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ယုံ ၾကည္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

အထက္ပါ ႐ံုးသစ္ဖြင့္လွစ္မႈဟာ Belt and Road စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြား ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ံုးရဲ႕ သံအမတ္ႀကီးမစၥတာ ဟုန္လ်န္က “ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း ေနျပည္ေတာ္႐ံုးဖြင့္လွစ္ လိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ေထာက္ခံ အားေပးမႈကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာ- တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တ႐ုတ္- ျမန္မာစီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ ရာတ႐ုတ္သံ႐ံုးရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ Belt and Road အတူတကြ တည္ေဆာက္မႈ မွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ ပါဝင္ဖို႔အတြက္လည္း အက်ဳိးရွိပါ တယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရၾကားခိုင္မာတဲ့ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံ ေရးကိုလည္း  ျမႇင့္တင္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြ မ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ တိုးျမႇင့္ေရး အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့အက်ဳိး ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္”လို႔ သူက ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းရဲ႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍ႐ံုးသစ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလို   ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  ေဆာင္ရြက္ရာမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို  ဦးစားေပး၍၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ စီမံ ကိန္းမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မွ်တတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈကိုလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕မႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ျဖစ္လာဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။