ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ဖို႔ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ဖို႔ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ-   တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသင္း MCBA ဖြဲ႕ စည္းတည္ေထာင္မႈအခမ္းအနား ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)နဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္လုပ္ငန္ရွင္မ်ားအသင္း (Chinese Enterprise Chamber of Commerce -CECCM) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း   (Myanmar - China Business Asso-ciation-MCBA)ကို ေမလ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ေနအိမ္ မွာဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္တဲ့ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာသန္းျမင့္ကိုယ္စား ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္း က “ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈ၊  ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို  ယခင္ထက္ ပိုမိုေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး  ရရွိလာတဲ့ အသီးအပြင့္ မ်ားအားႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးက ျပည္သူမ်ား၊ ကုန္ သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုရရွိ ခံစားလာရ မယ့္အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈမွာ ဟန္ ခ်က္ညီညီနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(Myanmar-China Business Association - MCBA) က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ  တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ က “Belt and Road ဟာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ အတူ တကြ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူေဘာင္ေအာက္မွာ ႏွစ္ ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ေရးကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ က်ယ္ေျပာတဲ့ အနာ ဂတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစက္မႈ လက္မႈနယ္ပယ္က ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာကုိ ေထာက္ပံ့ေပးလိုက္ပါ တယ္။ ေခတ္ကာလသစ္မွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္မႈက ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ စက္မႈ လက္မႈနယ္ပယ္ရဲ႕ဘံုရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္အသစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ လိုက္တဲ့ ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔စြမ္း ေဆာင္ရည္ အားေကာင္းလာဖို႔ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ ထိေရာက္တဲ့ရလဒ္ေကာင္း မ်ားျမန္ဆန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ ထားရွိတယ္လို႔ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက ဆိုခဲ့ပါတယ္။

UMFCCI ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း က “ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားကုန္သြယ္ ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ Belt and Road  Initiative ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ China Myanmar Economic Corridor အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမို ရင္းႏွီးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ဳိးရွိစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔  MCBA ကို ဖြဲ႕စည္း ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာ ေမာစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း UMFCCI မွ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ တယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း (Chinese Enterprise Chamber of Commerce -CECCM) ဥကၠ႒ လ်ိဳယင္ (Liu Ying) က MCBA အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖလွယ္မႈ ဆိုင္ရာ အေရးပါတဲ့ ေပါင္းကူးတံတား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း (MCBA)ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္ထားရွိၿပီး UMFCCI မွ ကိုယ္စားလွယ္(၄)ဦး၊ က႑ေပါင္းစံု ကိုယ္စား ျပဳ လုပ္ငန္းရွင္ (၁၂) ဦးႏွင့္ CECCM မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆) ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား  အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔  ေရရွည္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို  ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ အိုင္တီ နဲ႔ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ အစရွိတဲ့အျပင္ က႑ေပါင္းစံုမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားရွိ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။