ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ေရႊဇာမဏီ ဂ်ာနယ္တိုက္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးထုတ္ေဝသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို စတင္ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္

ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ေရႊဇာမဏီ ဂ်ာနယ္တိုက္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးထုတ္ေဝသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို စတင္ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ထဲတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ စာေပ၊ ဂီတ၊ စကား လံုးမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမွ အျပန္အလွန္ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာဘာသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ ႏွစ္ (၃၀)ၾကာ ဘာသာျပန္တည္းျဖတ္ ပံုႏွိပ္ခဲ့ၿပီး အဘိဓာန္ စာအုပ္ထဲမွာ စကားစု ေပါင္း ၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳစုထားၿပီး ေခတ္သစ္ စကားလံုးမ်ားလည္း ပါရွိတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္၀ါရင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္၊ ျမန္မာဘာသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥတာ Wang Zi Chong (ပါေမာကၡ ဦးၾကည္ျမတ္)မွ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘာသာစကား စာအုပ္ပေရာဂ်က္ကို အခ်ိန္ ေလးႏွစ္ၾကာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အင္တိုက္အားတိုက္ ထုတ္ေ၀တည္း ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ-One Belt One Road အျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္အိမ္မက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စတဲ့ စကားစုမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေစ်းႏႈန္း-တစ္အုပ္ 87000က်ပ္

ဆက္သြယ္မွာယူရန္- မသူ 09765082529 (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ 9:30am-5:30pm)

commentတြင္လည္း မွာယူလုိသူအမည္ႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိလည္း ေပးထားႏုိင္ပါသည္။