အငွားယာဥ္ Taxi အၿမဲစီးေနရသူတုိ႔အတြက္ Uber ရန္ကုန္ကုိ လာၿပီ

အငွားယာဥ္ Taxi အၿမဲစီးေနရသူတုိ႔အတြက္ Uber ရန္ကုန္ကုိ လာၿပီ

Anna ရန္ကုန္ ေမလ ၁၁ရက္

ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၄၅၀ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း၇၆ႏုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္ေတြကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ အေမရိကန္အေျခစုိက္ Uber အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈ စမတ္ဖုန္း Appတစ္ခုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရန္ကုန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္လုိက္သည္။ ထုိမိတ္ဆက္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marcielႏွင့္သံ႐ုံးအဖြဲ႕သားမ်ား Uberရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mike Brown၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Sam Boolႏွင့္ Uber မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Uber အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈက ခရီးသည္ေတြကုိ ရန္ကုန္အႏွံ႔အလြယ္တကူ သြားလာႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္သလုိ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္လည္း ညွိႏႈိင္းရလြယ္တဲ့ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ Uber အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈ Appကုိသုံးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား၏ လုံၿခံဳမႈအတြက္ ယုံၾကည္အားထားရၿပီး သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားသာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိစတင္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ အငွားယာဥ္စီးနင္းရာတြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အငွားယာဥ္ေမာင္းတုိ႔အတြက္လည္း လြယ္ကူစြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Uber app ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဝင္ေရာက္လာျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Uberရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mike Brownမွ ခရီးသည္ေတြ၊ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ရတာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္၊ ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႔တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေစမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ဒီၿမိဳ႕က လက္ကမ္းႀကိဳဆုိတယ္ဆုိတာ ျပသေနၿပီးသားပါဘဲ။ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိလည္းေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဒီႀကိဳဆုိမႈက Uberႏွင့္တကြ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြပါ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ဟု မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marcielမွ Uberကုိအသုံးျပဳကာ အငွားယာဥ္တစ္စီးကုိ ေခၚယူၿပီး စမ္းသပ္စီးနင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ Uberအေရွ႕ေတာင္အာရွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Sam Boolမွ Uber appအေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အငွားယာဥ္စီးနင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသြားလုိသည့္ ေနရာကုိ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ၿပီး က်သင့္ေငြ ပ်မ္းမွ်ကုိ လမ္းေၾကာင္းအလုိက္ တြက္ခ်က္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳသြားလာႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ မိတ္ဖက္အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခရီးသည္မ်ား Uberအသုံးျပဳကားငွားရမ္းျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္ အျခားခရီးသည္မ်ားကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းလဲ သိရသည္။