ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ အသစ္ခန္႔အပ္

ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ အသစ္ခန္႔အပ္

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္  ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၂၁

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးကို ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ ယေန႕ ေျပာင္းလဲခန္႕အပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ျခင္းခံျခင္းခံရသည့္ သံအမတ္ၾကီးဦးမ်ိဳးျမင့္သန္းသည္ လာမည့္ ေမလအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုး သို႕ေရာက္ ရွိမည္ျဖစ္ကာ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာ ကို ထိုင္းဘုရင္မင္း ျမတ္ထံဆက္သ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ AAC အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔လြဲေျပာင္းခန္႕အပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဧၿပီ၂၁ရက္ေန႕ ထုတ္ႏိုင္ ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ယခင္ခန္႕ အပ္ထား သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္ေမာင္သည္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းခန္႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ၿပီး ဆံုးခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါသံအမတ္ႀကီး ေနရာတြင္ ထပ္မံခန္႔ အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာသံရံုး ရုံးစုိက္ရာႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံရံုးသည္ ၀န္ထမ္းအင္အား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး သံရံုး၀န္ထမ္း အင္အားကိုလည္း ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္