အစာအဆိပ္သင့္မႈမျဖစ္ပြားေစေရးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

အစာအဆိပ္သင့္မႈမျဖစ္ပြားေစေရးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

အစာအဆိပ္သင့္မႈသည္ ေရာဂါပုိးမ်ားပါဝင္ေသာ မသန္႔ရွင္းသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ စားသုံးမိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ အစာအဆိပ္သင့္မႈမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္
အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သူမ်ား လုိက္နာရန္

၁။ အစာမစားမီ၊ အစားအစာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမျပဳမီႏွင့္ အိမ္သာအသုံးျပဳၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္မ်ားအား ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာေဆးေၾကာပါ။

၂။ အုိးခြက္၊ ပန္းကန္မ်ား၊ စဥ္းတီတုံးမ်ားအပါအဝင္ မီးဖုိေခ်ာင္ပစၥည္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္းေရးကို ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ပါ။

၃။ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအစာႏွင့္ မခ်က္ျပဳတ္ရေသးေသာ အစားအစာမ်ားအား သီးျခားစီထားရွိပါ။

၄။ အစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရာႏွင့္ ပန္းကန္မ်ားေဆးေၾကာရာတြင္ သန္႔ရွင္းေသာေရကိုသာ သုံးစြဲပါ။

၅။ အစားအစာမ်ားကုိ က်က္ေအာင္ခ်က္ျပဳတ္၍ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႏွင့္ ပူပူေႏြးေႏြးစားသုံးပါ။ ခ်က္ခ်င္းမစားသုံးျဖစ္ပါက ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ ေႏႊးၿပီးမွ စားသုံးပါ။
အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးလုိက္နာရန္

၆။ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာႏွင့္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူမ်ား၊ အေရျပားတြင္ အနာရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပြားပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသုိ႔ အခ်ိန္မီသတင္းေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာကုသခံယူျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္။