တ႐ုတ္ျပည္သိပံၸပညာ႐ွင္ Mr.Peng Shou ကမၻာ့ဖန္ထိပ္တန္းဆုႀကီးဂုဏ္ယူစြာဆြတ္ခူးရ႐ွိ 中国科学家彭寿荣获世界玻璃界顶尖大奖

တ႐ုတ္ျပည္သိပံၸပညာ႐ွင္ Mr.Peng Shou ကမၻာ့ဖန္ထိပ္တန္းဆုႀကီးဂုဏ္ယူစြာဆြတ္ခူးရ႐ွိ 中国科学家彭寿荣获世界玻璃界顶尖大奖

ကမၻာေပၚတြင္ အပါးလႊာဆုံးဖန္ အရွည္မည္မွ်႐ွိသနည္း။---၀.၁၂မီလီမီတာ  ၊ A4 စကၠဴ တစ္႐ြက္ အထူေလာက္ပင္႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ၆လတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၆လေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ကမၻာေပၚတြင္ အပါးလႊာဆုံးဖန္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သိပံၸ ပညာ႐ွင္ ကိုယ္စားလွယ္ Mr.Peng Shou သည္  ကမၻာ့ဖန္လုပ္ငန္း၏  “Oscar” ဆုႀကီး-- အေမရိကန္ ေၾကြထည္ပညာ႐ွင္မ်ားအသင္း၏ “Silicate Technology Innovation Leadership  ” ဆုႀကီး ကိုဆြတ္ခူး ရ႐ွိခဲ့သည္။ Mr.Peng Shouသည္  ကမၻာ့ဖန္နည္းပညာနယ္ပယ္ ဆုႀကီးကိုရ႐ွိသည့္ ပထမဆုံး တ႐ုတ္ျပည္သိပၸံပညာ႐ွင္ျဖစ္သည္။

Mr.Peng Shouယင္းဆုႀကီးကိုဆြတ္ခူးရ႐ွိျခင္းသည္ ၀.၁၂မီလီမီတာ ထူေသာဖန္ကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ပါ။ ယင္း၏ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းတရားမွာ -တ႐ုတ္ျပည္ဖန္ နည္းပညာ အသစ္ထြင္ျခင္းႏွင့္ မိမိဘာသာဖန္တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ကမၻာ့ေ႐ွ႕တန္းသို႔ေရာက္႐ွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ “အမွီလုိက္ျခင္း”မွ    “ေ႐ွ႕မွဦးေဆာင္ျခင္း ”သို႕ ေရာက္႐ွိလာျခင္းျဖစ္သည္။အံ့မခန္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ေသာဖန္ ၀.၁၂မီလီမီတာ-- ကမၻာေပၚတြင္အပါးဆုံးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သိပံၸပညာ႐ွင္ Mr.Peng Shouသည္  ႏိုင္ငံတကာဖန္ေလာကတြင္“Oscar” ဆုႀကီးကို ဂုဏ္ယူဖြယ္ ဆြတ္ခူးရ႐ွိခဲ့သည္။“Oscar” ဆုႀကီး ကို လူတိုင္းသိ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖန္လုပ္ငန္းမွ “Oscar”ဆုကိုမူ ၾကားဖူးပါသလား။ ယခု  တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမွ ကမၻာ့ဖန္ေလာက၏ “Oscar” ဆုႀကီး- အေမရိကန္ ေၾကြထည္ ပညာ႐ွင္မ်ားအသင္း၏ “Silicate Technology Innovation Leadership” ဆုႀကီးကိုဆြတ္ခူး ရ႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ႏွစ္စဥ္ လူ၂ဦးသာလွ်င္ ထိုဆုကို ရ႐ွိႏိုင္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသည္ တစ္ဆုဆြတ္ခူးရ႐ွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ Materials Science and Technology Conference and American Ceramic Society သည္  ၁၂၀ႀကိမ္ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ပဲြကို အိုဟုိင္းအိုးျပည္နယ္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ႏိုင္ငံတကာဖန္ပညာ႐ွင္မ်ားအသင္း အႀကံေပးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၊ Float glassနည္းပညာသစ္ႏိုင္ငံမ်ား စမ္းသပ္ခန္း ႐ုံးအဖဲြ႕မွဴး၊ China Building Materials Glass Industrial Design and Research Instituteေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Mr.Peng Shouသည္  “Silicate Technology Innovation Leadership  ” ဆုႀကီး ကိုဆြတ္ခူး ရ႐ွိခဲ့သည္။ သူသည္ ပထမဆုံး ကမၻာ့ဖန္နည္းပညာနယ္ပယ္မွ ဆုႀကီးကိုရ႐ွိခဲ့သည္ တ႐ုတ္ျပည္ သိပံၸပညာ႐ွင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သိပံၸပညာ႐ွင္၏ဆုသည္ တ႐ုတ္ျပည္ဖန္နည္းပညာအသစ္ထြင္ျခင္းႏွင့္ မိမိဘာသာ သုေတသနျပဳထုတ္လုပ္သည့္ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ကို ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္  တ႐ုတ္အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးအခ်င္းပြားမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ သိပၸံပညာၿပိဳင္ဆိုင္ေနခ်ိန္တြင္  Mr.Peng Shouဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕သည္ တ႐ုတ္ျပည္ အတြက္ ေသာ့ခ်က္နည္းပညာကို ဖန္တီးခဲ့သည္ ။ “အမီလုိက္ျခင္း”မွ    “ေ႐ွ႕မွဦးေဆာင္ျခင္း ”သို႕ ေရာက္႐ွိလာသည္။