ရန္ကုန္ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ မွ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ “ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား”

ရန္ကုန္ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ မွ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ “ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား”

မိုးတြင္းခ်ိန္ခါျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးေလအဆက္ မျပတ္ သည္မ႐ွိေပ။သို႔ေသာ္လည္း ၊ ယင္းမိုးႀကီးေလႀကီး သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ွိ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ “ခ်စ္ျမတ္ႏိုး သူမ်ား”   ၏ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ေလ့လာဆည္းပူးေသာစိတ္အား ထက္  သ န္မႈကို မူ တားဆီး၍မရႏိုင္ပါ။ ဇြန္လ၂၆ရက္ေန႔မွစ၍  ၂ ပတ္အ တြင္း မွာ တ႐ုတ္လက္ေရးလွ ပန္းခ်ီ ၊ ေကာက္ညွင္းမႈန္႔ျဖင့္လူ႐ုပ္ေဖၚ ျခင္း ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း အႏုပညာ သင္ တန္းစသည့္ သင္တန္းမ်ား ရန္ ကုန္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာတြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဇြန္လ လလယ္ စင္တာတြင္ ပန္းခ်ီျပပဲြ က်င္းပၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အား ပထမဆုံးတရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသင္တန္းမ်ားကို တရုတ္ ျပည္ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈဗ်ဴ႐ုိ ႏွင့္ ရန္ကုန္တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္ တာ တို႔ ဦးစီးက်င္းပၿပီး၊ ရန္ကုန္ ELBC ႏွင့္ ျမန္မာတ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေရး အသင္းမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး သည္။ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈဗ်ဴ႐ုိ မွ ယူနန္ပန္းခ်ီျပ တိုက္ ၊ယူနန္ပန္းခ်ီအကယ္ဒမီ ပန္း ခ်ီပညာ႐ွင္ မစၥတာ ယန္ေကာ္က်င့္ ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေကာက္ညွင္းမႈန္႔ျဖင့္လူ႐ုပ္ေဖၚ ျခင္းပညာဆက္ခံသူ မစ္(စ္)လ်န္ကၽြင့္ လိစသူမ်ားကို  တာဝန္ေပးခဲ့သည္၊  ELBC မွလက္ ဖက္ရည္ၾကမ္းအႏုပညာဆရာ  ေကာ္လင္နာ့ႏွင့္ က်ိဝမ္ယီစသည့္ ဆရာမ်ားကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ဆ ရာမ်ားသည္ ယင္းစင္တာတြင္ ျမန္ မာသင္တန္းသားမ်ားအား တ႐ုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈခရီးကို ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့သည္။

 (缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာမွ ႀကိဳဆိုပါ၏

 

တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရဆိုင္ရာ အက်ိဳး အျမတ္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အ စည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆင္ရြက္ေရးကုိ ျမင့္တင္ႏိုင္ေစရန္၊ ႏွစ္ ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ ၾကည္မႈ ကို တိုးျမင့္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲၿပီး ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ တည္ေထာင္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ သည္ အမွတ္(၃၉)ဒုတိယထပ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ မီတာ (၁၃၄၂) ခန္႕ရွိပါသည္။ ျပခန္း၊ ခန္းမ၊ သင္တန္းခန္းမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္ တိုက္တို႕ ပါရွိေနသျဖင့္ အဆိုအက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ျပပြဲ၊ သင္တန္းမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ သုေတတီ ပညာရွင္ မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္ က်င္းပႏိုင္ပါ သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအက်ိဳးအတူခံစားႏိုင္သည့္ဇာတ္ခံုႀကီးအသစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈစင္တာသည္ အရည္အ ေသြးေကာင္းျမတ္ေသာ ယဥ္ေက်း မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မၾကာ ခဏ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကို မိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ပါမည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္  ယဥ္ေက်းမႈစင္တာကို္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႕တြင္ ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ သည္က ႑အသီးသီးမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)