ေဒသခံလယ္သမားေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔အတူ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္မွာပင္ ေဒသခံ ၇ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းေတြရရွိေစမယ့္ မအူပင္စက္မႈဇုန္စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပႏၷတင္အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေဒသခံလယ္သမားေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔အတူ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္မွာပင္ ေဒသခံ ၇ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းေတြရရွိေစမယ့္ မအူပင္စက္မႈဇုန္စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပႏၷတင္အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ရန္ကုန္။ ေမ ၁၀

ေဒသခံလယ္သမားေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔အတူ စီမံကိန္းပထမအဆင့္မွာပင္ ေဒသခံျပည္သူ ၇ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရရွိေစမယ့္ မအူပင္စက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပႏၷတင္မဂၤလာအခမ္းအနားကို ေမ ၉ ရက္ေန႔က မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဲဒီစက္မႈဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ မယ့္ ေျမေနရာမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ မအူပင္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ခရိုင္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြင္းအမွတ္ (၈၈၃) (၈၈၄)၊ ပံတပြတ္ေက်းရြာနဲ႔ ေညာင္ဝိုင္း ေက်းရြာအနီးမွာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အက်ယ္အဝန္း ၂၈၄.၄၁ ဧက ၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ၂၄၉.၄၈ ဧက အပါအဝင္ အိမ္ရာေျမ ကြက္စီမံကိန္း ၃၃.၉၃ဧက၊ တည္ေဆာက္မယ့္ စက္ရုံ ၅၀ ရုံ၊ လုပ္သားအင္အား ခန္႔မွန္း ၇၇၀၀၀ (စီမံ ကိန္းကာလအတြင္း) ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ကာ စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀၀ ခန္႔ ခန္႔မွန္းကုန္က် မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို မအူပင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ (Maubin Development Public Co.Ltd) ႏွင့္ Shanghai Yangdon Investment & Development Co.,Ltd တုိ႔မွ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပံုစံ အျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားသားက ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားက ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတုိင္းေဒ သႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆုိ ပါ စီမံကိန္း ျပဳလုပ္မယ့္ေနရာမွာ က်င္းပတဲ့ ပႏၷတင္မဂၤလာအခမ္းအနားမွာ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းအဆင့္ အစိုးရအဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီမံကိန္း ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ Shanghai Yangdon Investment & Development Co.,Ltd မွ ဒါရုိက္တာအဖြ႕ဲဝင္မ်ား၊ ရွန္ဟိုင္းျပည္နယ္ ကုန္ သည္ စက္မႈလက္မႈအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီမံကိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာ ပါဝင္ထားၾကတဲ့ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိ NLD အစုုိးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကို စီးပြားေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူမ်ား အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ၿပီးတဲ့ အခါေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္လုိ႔ ဒါဟာ ထူးျခားတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အရင္ စက္မႈဇုန္ မ်ားထူေထာင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကဆုိရင္ လယ္ယာ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားဖယ္ရွားခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ဒီစက္မႈဇုန္မွာဆုိရင္ ေတာင္သူမ်ား ကိုယ္တုိင္ ေျမယာမ်ား ထည့္ဝင္ၿပီး စက္မႈဇုန္ရဲ႕ အစုရွယ္ယာ ရွင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လာၾက တာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုးထူးျခားတဲ့ စက္မႈဇုန္တစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ အ ေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစီမံကိန္းကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွ ကုမၸဏီနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔လည္း မိမိကိုယ္တုိင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိဖူးကာ ၄င္းၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရးထူထပ္ၿပီး စီးပြားေရးအတိုး တက္ဆံုးေဒသလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ယန္စီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို စီးပြားေရး အရ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မအူပင္စက္မႈ ဇုန္ဟာလည္း ဧရာ၀တီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွာ တည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္လုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ပုဂၢလိက အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးဖန္ တီးေပးႏုိင္ မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္လုိ႔လည္း စီးပြား/ကူးသန္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး က အခမ္း အနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ၿပီး “ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕အေနနဲ႔ ယန္စီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ကို တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့သလုိ မအူပင္စက္မႈဇုန္အေနနဲ႔လည္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

မအူပင္စက္မႈဇုန္ကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Shanghai Yangdon Investment & Development Co.,Ltd ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရွန္ဟန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္အသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္မွ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ ကုမၸဏီမ်ားပူးတြဲတည္ေထာင္ထားကာ စက္မႈဥယ်ာဥ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

Shanghai Yangdon Investment & Development Co.,Ltd ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္ မစၥတာ ဖန္ရိလင္ က “ ဒီစီမံကိန္းဟာ တရုတ္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဒသ ၂ခုရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ တဲ့ ေျခလွမ္း ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အစလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ စီမံကိန္းကိုလည္း အျမန္ဆံုးစတင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားေတာ့ မွာပါ။ ေနာက္တဆင့္အေန နဲ႔ အတူတကြလက္တြဲ စီမံကိန္း ကို ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေဒသရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဂရုျပဳမႈေတြအျပင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာေစျခင္းေတြနဲ႔ စံျပစက္မႈဇုန္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္” ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

မအူပင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ (Maubin Development Public Co.Ltd) ကို ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂၆ဦးျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး စက္မႈ ဇုန္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာ ေျမေရာင္းခ်ခဲ့ၾကေသာ ေတာင္သူ ၁၀၀ ဦး၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္လာမႈအရ မအူပင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း မွတ္ပံုတင္ခဲ့ကာ ကုမၸ ဏီသင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း မ်ားအရ လုပ္ငန္းရွင္ ၉ဦး ႏွင့္ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္ ၂ဦးပါဝင္ေသာ ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေညာင္ဝုိင္းေက်းရြာမွ ဦးေအာင္ၾကည္ကလည္း “ လုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ကိုင္မွီ သံုးႏွစ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္ေန႔မ်ားမွ စီမံ ကိန္းေဆာင္ ရြက္မလဲဆုိတဲ့ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ဆုေတာင္းေနၾက သည့္ ေန႔ရက္မ်ားကုန္ ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မအူပင္စက္မႈဇုန္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ ၄၀ေက်ာ္ပါဝင္ မွာျဖစ္သလို စီမံကိန္း၏ အဆင့္ တဆင့္တုိင္းစီတြင္ ရင္းႏွီးျမွ ပ္ႏွံေပၚမူတည္ကာ မည္သည့္စက္ရုံအမ်ိဳးအစားမ်ား ပါဝင္လာမည္ ဆုိသည္ ကို ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရန္လည္း အဆင္သင့္ျပင္ ထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျ ဖစ္ကာ စက္ရုံ ၆ရုံခန္႔လာမည့္ မိုးတြင္းကာလ တြင္ ေဆာက္ လုပ္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္းက မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ေျပာ ဆိုသည္။

မအူပင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးရန္ဝင္းက “ အခုကေတာ့ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္တာေပါ့။ ပထမအဆင့္ကို တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔နဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ စက္ရုံေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိတာေပါ့။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုိင္းက ေပးႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးေပါ့ေလ။ မရခင္မွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ မီး စက္ေတြနဲ႔ စက္ရုံေတြအားလံုးက လည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ မီးစက္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ဘာသာ စက္ရုံေတြ အရင္လည္ပတ္ရ မွာေပါ့။ ေနာင္ၾက ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓါတ္အားလုိင္းက ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပုိင္ ဓါတ္အား လိုင္းတည္ၿပီးျဖစ္ေစ ေပးမယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာတင္ လူ ၇ေသာင္းေလာက္အ ထိ အလုပ္အကိုင္ရမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ စက္မႈဇုန္းအားလံုးၿပီးသြားရင္ လူ ၂သိန္းအထိ အလုပ္ အကိုင္ရမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အခု လမ္းတံတား လိုအပ္တာေတြ လုပ္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း စက္ရုံေတြ စေဆာက္ေတာ့မွာ။ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီမွာ စက္ရုံေတြ ေဆာက္ၿပီဆုိရင္ ကၽြမ္းက်င္ တဲ့ လုပ္သားေတြ ေနရာမွာ ဝင္လုပ္လုိ႔ရမွာပဲ။ လက္ရွိလည္း လယ္ေျမေတြကိုေရာင္းတဲ့အတြက္ တစ္ ဧကကို သိန္း ၆၀ႏႈန္း ခံစားခြင့္ေပးထားၿပီးသား အဲဒါအတြက္ သူတုိ႔ရထားၿပီး သားပါ။ ရွယ္ယာအေနနဲ႔ လည္း သပ္သပ္ခြင့္ျပဳထား တာရွိတယ္။ လက္ရွိသူ တုိ႔ စားဝတ္ေနေရး ပူစရာမရွိပါဘူး” ဟု ေျပာပါ တယ္။

မအူပင္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို လက္ရွိတြင္ ပႏၷတင္ အခမ္းအနားျပဳ လုပ္ၿပီးၿပီျဖစ္၍ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လမ္းတံတားႏွင့္ စက္ရုံအခ်ိဳ႕တုိ႔ကို တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သလို ဆက္ လက္၍လည္း ရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ေခတၱ ရပ္ဆုိင္ထားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ(၃၀)ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ပထမ ၄လအတြင္း အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ ၁၀ရုံအား စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္အလိုက္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္အိမ္ယာေျမစီမံကိန္းအတြင္း ေျမ ျပဳျပင္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္၍ သက္ဆုိင္ရာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အိမ္ယာေျမကြက္မ်ားခ်ားထား လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။