“လိပ္ကြၽန္းမွ ပဲတင္သံအမည္ရွိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း FED မွ မိတ္ဆက္ျပသ

“လိပ္ကြၽန္းမွ ပဲတင္သံအမည္ရွိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း FED မွ မိတ္ဆက္ျပသ

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ရန္ကုန္။ ေမ ၁၂

လိပ္ကြၽန္းအမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားေသခ်ာသိရွိ၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ “လိပ္ကြၽန္းမွ ပဲတင္သံအမည္ရွိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း FED မွ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

အဆိုပါရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ေမ၁၂ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid hotel တြင္က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ေမးျမန္းမႈ ကိုျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ ဒီရုပ္သံမွတ္တမ္းက တကယ့္ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းေတြ ကိုကြၽန္ေတာ္ တို႕စုေဆာင္းၿပီးေတာ့အေခြေလး ျဖစ္ေအာင္ျပန္လုပ္တာပါ။ မသိရွိ ေသးတဲ့လူေတြပါသိရွိေအာင္လုပ္ ေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု FED အဖြဲ႕ ဦးမိုးေဝက ေျပာသည္။

အဆိုပါရုပ္သံမွတ္တမ္းတြင္ လည္းအစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕ စည္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အစိုးရဘက္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ပူးေပါင္းပါ၀င္ မႈမ်ားကိုသိရွိ ေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းအမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ၀င္းႏွင့္ေဇာ္ အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိ သည့္အေျဖ မက္စ္ေဆ့တို႕ကိုရေစလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း FED အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း အမႈအယူခံကို လာမည့္ ဧၿပီ၂၃ရက္ေန႕မတိုင္မွီ တင္သြားဖြယ္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ အမႈသည္ယခုတြင္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သိရသည္။

ဓာတ္ပံု - Big Boss